Αρχική / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / Νέα / Strongest Companies in Greece

Strongest Companies in Greece

Γαβρίλης Γκρουπ Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μια από τις "Strongest Companies in Greece"

Η Γαβρίλης Γκρουπ Α.Ε.Β.Ε εντάχθηκε στις "Strongest Companies in Greece" της ICAP Group, ως μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι "Strongest Companies in Greece" είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group.

Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα "Strongest Companies in Greece" έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.